Resolución de 20 de marzo de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el año 2023 en régimen de concurrencia competitiva las ayudas a la valorización y a la segunda transformación de la industria forestal gallega y del contract / 684925

 • Categoría de la entrada:GALICIA

AGENCIA GALLEGA DE LA INDUSTRIA FORESTAL - Resolución de 20 de marzo de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el año 2023 en régimen de concurrencia competitiva las ayudas a la valorización y a la segunda transformación de la industria forestal gallega y del contract - BDNS:684925

Continuar leyendoResolución de 20 de marzo de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el año 2023 en régimen de concurrencia competitiva las ayudas a la valorización y a la segunda transformación de la industria forestal gallega y del contract / 684925

Bases reguladoras de las ayudas para planificación energética de entidades locales y comunidades energéticas / 680761

 • Categoría de la entrada:GALICIA

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA (INEGA) - Bases reguladoras de las ayudas para planificación energética de entidades locales y comunidades energéticas - BDNS:680761

Continuar leyendoBases reguladoras de las ayudas para planificación energética de entidades locales y comunidades energéticas / 680761

Orde para a concesión de subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade do sector dos recursos naturais en Galicia. / 676661

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Orde para a concesión de subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade do sector dos recursos naturais en Galicia. - BDNS:676661

Continuar leyendoOrde para a concesión de subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade do sector dos recursos naturais en Galicia. / 676661

ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a las inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), / 676293

 • Categoría de la entrada:GALICIA

AGENCIA GALLEGA DE LA INDUSTRIA FORESTAL - ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a las inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), - BDNS:676293

Continuar leyendoayudas en régimen de concurrencia competitiva, a las inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), / 676293

Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvecnions a entidades locais para acondicionamento e mellora das instalacións dos espazos termais de uso lúdico da Comunidade Autónoma de G / 675359

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvecnions a entidades locais para acondicionamento e mellora das instalacións dos espazos termais de uso lúdico da Comunidade Autónoma de G - BDNS:675359

Continuar leyendoOrde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvecnions a entidades locais para acondicionamento e mellora das instalacións dos espazos termais de uso lúdico da Comunidade Autónoma de G / 675359

Resolución del 26 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2023, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para la organización de actividades formativas no regladas y de divulgación que impul / 673418

 • Categoría de la entrada:GALICIA

AGENCIA GALLEGA DE LA INDUSTRIA FORESTAL - Resolución del 26 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2023, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para la organización de actividades formativas no regladas y de divulgación que impul - BDNS:673418

Continuar leyendoResolución del 26 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2023, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para la organización de actividades formativas no regladas y de divulgación que impul / 673418

Bases reguladoras de las ayudas para calderas de biomasa, destinadas a particulares, selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión y convocatoria de las ayudas / 670321

 • Categoría de la entrada:GALICIA

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA (INEGA) - Bases reguladoras de las ayudas para calderas de biomasa, destinadas a particulares, selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión y convocatoria de las ayudas - BDNS:670321

Continuar leyendoBases reguladoras de las ayudas para calderas de biomasa, destinadas a particulares, selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión y convocatoria de las ayudas / 670321

Orden por la que se realiza la convocatoria, para el año 2023, para la concesión de ayudas de adaptación de tendidos eléctricos para la protección de la avifauna / 664429

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Orden por la que se realiza la convocatoria, para el año 2023, para la concesión de ayudas de adaptación de tendidos eléctricos para la protección de la avifauna - BDNS:664429

Continuar leyendoOrden por la que se realiza la convocatoria, para el año 2023, para la concesión de ayudas de adaptación de tendidos eléctricos para la protección de la avifauna / 664429

Convenio de colaboración co Concello de Vilanova de Arousa para a recuperación dun antigo manancial de auga mineiro termal na Ensinada do Esteiro / 653172

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Convenio de colaboración co Concello de Vilanova de Arousa para a recuperación dun antigo manancial de auga mineiro termal na Ensinada do Esteiro - BDNS:653172

Continuar leyendoConvenio de colaboración co Concello de Vilanova de Arousa para a recuperación dun antigo manancial de auga mineiro termal na Ensinada do Esteiro / 653172

Convenio de colaboración entre a VCEII e a COMG para a realización de actuacións específicas de fomento da minería sustentable / 647888

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - Convenio de colaboración entre a VCEII e a COMG para a realización de actuacións específicas de fomento da minería sustentable - BDNS:647888

Continuar leyendoConvenio de colaboración entre a VCEII e a COMG para a realización de actuacións específicas de fomento da minería sustentable / 647888

CONVENIO PARA DESENVOLVER NO ÁMBITO DA SUSTENTABILIDADE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS A ESTABLECER ESPAZOS DE INTERESE TURÍSTICO INDUSTRIAL EN ZONAS RELEVANTES ORIXINADAS POLA ACTIVIDADE MINEIRA DA LOUSAIÑADAS A ESTABLECER ESPAZOS DE INTERESE / 647250

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - CONVENIO PARA DESENVOLVER NO ÁMBITO DA SUSTENTABILIDADE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS A ESTABLECER ESPAZOS DE INTERESE TURÍSTICO INDUSTRIAL EN ZONAS RELEVANTES ORIXINADAS POLA ACTIVIDADE MINEIRA DA LOUSAIÑADAS A ESTABLECER ESPAZOS DE INTERESE - BDNS:647250

Continuar leyendoCONVENIO PARA DESENVOLVER NO ÁMBITO DA SUSTENTABILIDADE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS A ESTABLECER ESPAZOS DE INTERESE TURÍSTICO INDUSTRIAL EN ZONAS RELEVANTES ORIXINADAS POLA ACTIVIDADE MINEIRA DA LOUSAIÑADAS A ESTABLECER ESPAZOS DE INTERESE / 647250

CCONVENIO DE COLABORACIÓN CO CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN NO ÁMBITO DA SUSTENTABILIDADE DE ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN DE ENTULLEIRAS MINEIRAS / 647241

 • Categoría de la entrada:GALICIA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN - CCONVENIO DE COLABORACIÓN CO CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN NO ÁMBITO DA SUSTENTABILIDADE DE ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN DE ENTULLEIRAS MINEIRAS - BDNS:647241

Continuar leyendoCCONVENIO DE COLABORACIÓN CO CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN NO ÁMBITO DA SUSTENTABILIDADE DE ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN DE ENTULLEIRAS MINEIRAS / 647241