Subvenciones a Nuclios R+D 2023 / 685754

  • Categoría de la entrada:CATALUÑA

CATALUÑA
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA (ACCIÓ)
2023-04-03

Subvenciones a Nuclios R+D 2023

Subvencions per a nuclis R+D 2023
web de la subvención: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/685754

BDNS: 685754

Fecha de la convocatòria de subvención: 2023-04-03